Uzavření MŠ z důvodu aktivního zapojení všech zaměstnanců do stávky

Vážení rodiče,

nemůžeme souhlasit se:
  • Zvyšováním počtu dětí na učitele
  • Významnou redukcí počtu asistentů pedagoga (Bez kterých si naší práci nedovedeme představit.)
  • Faktickým snížením platů nepedagogických pracovníků (uklízečky, kuchařky) (Jen pro představu, podle současných platových tabulek odchází uklízečka do důchodu s cca 21 000,- Kč hrubého. MŠMT chce tyto, již podhodnocené pozice zredukovat, a ještě jim snížit plat.)
  • Avizovaným přenosem procesu a financování stravování na zřizovatele (Argumentem je úspora platů za zaměstnance kuchyní - došlo by tedy k rozvážení stravy z velkokapacitních vývařoven. Děti by tak přišly o čerstvě uvařené jídlo a sociální kontakt s dalšími zaměstnanci školy. V neposlední řadě se dovoz jídla promítne i do zvýšení ceny jídla.)
  • S nedodržováním slibů ohledně zvyšování platů pedagogů (I když to pro nás v tuto chvíli není primární.)
  • Podporujeme rovněž snahu základních škol (Především nepřijít o dělené hodiny na důležité předměty s náročnější přípravou, zabránit likvidaci malotřídek a také redukci počtu asistentů pedagoga.)
Víme, že ekonomická ani společenská situace není jednoduchá. Kvalitu školství však stěží budeme zvyšovat bez dobře ohodnocených pedagogů a cestou stále se měnících, nekoncepčních škrtů a změn. Přemýšlíme, jak tuto destrukci zastavit dokud je čas, co můžeme ze své pozice udělat - 27.11.2023 avizovaly školské odbory možnou stávku. Naše škola nikdy v minulosti nestávkovala, ale tentokrát nás nenapadá, jak jinak dát vládě jasně najevo, že tudy cesta nevede.
Víme, že Vám zavřenou školou zkomplikujeme situaci, ale věříme, že nyní už chápete, proč to musíme udělat. Nebudeme stávkovat za sebe, budeme bojovat za možnost kvalitního vzdělávání pro vaše děti.

Škola bude v pondělí 27.11.2023 uzavřena z důvodu aktivní účasti všech zaměstnanců ve stávce.

Děkujeme za pochopení.

22

Vyšetření očí (přihlášené děti)

Vyšetření očí v MŠ pro přihlášené děti od 9:00 hod. V případě zájmu o vyšetření se prosím nahlaste u p. učitelky.

Třídy: Všechny

22

Fyzioterapeutické vyšetření v MŠ (přihlášené děti)

Třídy: Všechny

27

Výukový program - Jezírko, Soběšice (předškoláci)

Výukový program pro předškoláky, Jezírko - Soběšice. Odjezd v 7:30 hod.

Třídy: Všechny

Jídelní lístek