Projekty

PROJEKT


Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.


MrkvičkaPROJEKT

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

 

PROJEKT

Vzděláváme s Evropskou unií v 21. století

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019691

Ke stažení zde


PROJEKT

MAP Brno II

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/