Projekty

PROJEKT

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Ke stažení zde

 

PROJEKT

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Žižkova Brno

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007089

Ke stažení zde