Projekty

PROJEKTŠkola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.


MrkvičkaPROJEKT

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

 

PROJEKT

Vzděláváme s Evropskou unií v 21. století

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019691

Ke stažení zde


PROJEKT

MAP Brno II

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

 


 


 


22

Vyšetření očí (přihlášené děti)

Vyšetření očí v MŠ pro přihlášené děti od 9:00 hod. V případě zájmu o vyšetření se prosím nahlaste u p. učitelky.

Třídy: Všechny

22

Fyzioterapeutické vyšetření v MŠ (přihlášené děti)

Třídy: Všechny

27

Výukový program - Jezírko, Soběšice (předškoláci)

Výukový program pro předškoláky, Jezírko - Soběšice. Odjezd v 7:30 hod.

Třídy: Všechny

Jídelní lístek