Projekty

PROJEKT

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Ke stažení zde

 

PROJEKT

Vzděláváme s Evropskou unií - MŠ Žižkova Brno

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012797

Ke stažení zde