Pro rodiče

Zrušení trvalých příkazů 2018

Ke stažení zde


PROVOZ MŠ ŽIŽKOVA 57 VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
V OBDOBÍ HLAVNÍCH LETNÍCH PRÁZDNIN

Ke stažení zde


Vážení rodiče,

ráda bych Vás upozornila, že v rámci projektu: „Šablony I.“ probíhají „Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ“.

Setkání je zaměřeno na didaktické hry pro rodiče a povede ho opět paní učitelka Hollósyová Libuše ze ZŠ Sirotkova.

Po úspěšném prvním a druhém setkání proběhne třetí setkání ve čtvrtek 12.dubna 2018 od 15:30 do 19:30 (4hodiny) v MŠ - třída A.

Setkání je zaměřeno na rozvoj sociálních kompetencí u dětí a biofeedback. Povede ho opět paní učitelka Mgr. Hollósyová Libuše ze ZŠ Sirotkova.

 V závěrečné části proběhne všeobecná diskuze ohledně průřezu všech třech setkání (zpětná vazba) a paní učitelka zodpoví všechny dotazy na téma nadcházejícího zápisu do ZŠ.


Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, ať se zapíší na přiložený formulář a na samotné setkání si prosím vezměte pohodlné oblečení a připravte si otázky pro paní učitelku.

 

Těšíme se.

 

PROJEKT

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Ke stažení zde

 


 

PROJEKT

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Žižkova Brno

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007089

Ke stažení zde


INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

březen 2017

Ke stažení zde

 

INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO RODIČE ZE SETKÁNÍ PLATFORMY 24. LEDNA 2017

Informační materiál z 1. setkání platformy komplexního přístupu k dítěti projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, do něhož je naše škola zapojena. 
Tento informační materiál se týká povinného předškolního vzdělávání a je určen rodičům dětí v mateřských školách.

Ke stažení zde

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Ke stažení zde

 

CO POTŘEBUJI DO ŠKOLKY

Oblečení ve třídě

 - pohodlné sezónní oblečení ( tričko + "hrací"kalhoty nebo sukýnka)

-  pyžamo

-  pevné papučky (ne pantofle!).

Dejte prosím dětem takové oblečení, které z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. Nedávejte děvčátkům zástěrky, šaty a jiné nevhodné oblečení se zapínáním na zádech (samostatnost je pro děti velkou výhodou –

necítí se bezradně).

Pobyt venku

- pohodlné oblečení přiměřené aktuálnímu  počasí

- tenisky

- kšiltovku nebo klobouček.

Do skříňky v šatně

 – náhradní oblečení včetně spodního prádla

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE KALHOTY (TEPLÁKY,LEGÍNY) URČENÉ DO TŘÍDY, NESMÍ BÝT TAKÉ NA POBYT VENKU!!!

SUKÝNKY NA PÍSKOVIŠTĚ NEJSOU VHODNÉ.

 

Organizace školního roku 2017 - 2018

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2017, končí v pátek 31. srpna 2018.

Přehled prázdninového kalendáře v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích:

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 až pondělí 2. ledna 2018

Jarní prázdniny: pondělí 5. února 2018 až pátek 11. února 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny: pondělí 2. července 2018 až pátek 31. srpna 2018

Provoz mateřské školy ve výše uvedených prázdninových termínech bude zajištěn, dle předem zjištěného zájmu rodičů.

 

BcA. Eva Kučerová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., §6 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovuji s platností od 01.09.2017 do 31.08.2018 - pro školní rok 2017/2018 měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 590,- Kč.

 

  

Řád školní jídelny 

 
Stravné: 3–6 let7–10 let
přesnídávka8,– Kč9,– Kč
oběd17,– Kč19,– Kč
svačina7,– Kč7,– Kč
celkem32,– Kč35,– Kč
Trvalý příkaz v případě celodenní stravy670,– Kč730,– Kč

Na základě rozhodnutí  ředitelství MŠ, Brno, Žižkova 57 se stravné platí předem, vždy 20. dne v předchozím měsíci, a to formou bankovního převodu na účet 27-7202990227/0100 (v září proběhnou dvě platby - za 9. a 10. měsíc). V případě platby pomocí trvalého příkazu se celkové závěrečné vyúčtování provede vždy ke konci školního roku.

 

Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě:

  • Telefonicky na 541 212 062 nejpozději den předem do 13:00 hod. Výjimečně v pondělí je možnost odhlásit dítě ještě ten den, a to do 8 hod.
  • Písemně do bloku v hale MŠ (vždy uveďte od kdy do kdy, případně do odvolání).

Dítě, které nebude odhlášeno ze stravy, bude platit od druhého dne neúčasti plnou cenu.

V případě nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd v kuchyni od 11:45 do 12:00 (pouze první den nemoci). Jídlo se vydává do jídlonosičů. Jídlo odebrané v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě.

Strava se dětem podává v souladu se školním řádem.

Jídelníček odpovídá požadavkům spotřebním koše.

Provozní řád školní kuchyně je k nahlédnutí v šatnách tříd.

S případnými dotazy ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní kuchyně.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Kateřina Pálková, vedoucí školní kuchyně