Pro rodiče

 

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením §6 vyhlášky   

  č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji s platností od 1.9.2020 do 31.8.2021,

    pro školní rok 2020-2021, měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši

520,- Kč

       Upozornění: Stravné se platí předem, vždy do 15. dne v předchozím měsíci,

             a to formou bankovního převodu na účet: 27-7202990227/0100.

                                                                                  V září proběhnou dvě platby - za 9. a 10. měsíc.                                                                        

Nové ceny stravného   

                                                                                              BcA. Eva Kučerová

                                                                                                     ředitelka MŠ Žižkova 57

 


 

    Děkujeme rodičům, kteří se podíleli v době uzavření MŠ

na pomoci při údržbě zahrady a jiných aktivitách.

Kašpárkovi

Mrázkovi

Klímovi

Ondrušovi

Vymlátilovi

Žuškovi

ŠalamounoviPROVOZ MŠ ŽIŽKOVA 57 VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V OBDOBÍ HLAVNÍCH LETNÍCH PRÁZDNIN

Letní prázdniny jsou:

od středy 1. července 2020 - do pondělí 31. srpna 2020

 MŠ Žižkova bude v provozu od 1. 7. do 10. 7. 2020

 Termín pro přihlášení dítěte je do 5. 6. 2020.

 

ÚPLATA ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

Úplata za předškolní vzdělávání: 325,- Kč

(nevztahuje se na děti, které plní povinné vzdělávání)

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Stravné děti 3-6 let: 365,- Kč

Stravné děti 7 let: 395,- Kč

Je nutno uhradit do 15. 6. 2020.


 


Vážení rodiče poslední platby školného a stravného

 vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku 2019/2020 Vás upozorňujeme, že poslední platby školného a stravného proběhnou v měsíci květnu!

 Potom je třeba zrušit trvalé příkazy.

 Případné platby na prázdninový provoz prosím zadávejte zvlášť.

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání po dobu uzavření MŠ (tj. od 17.3.2020 do 24.5.2020).        

 • březen – 325,-Kč (50% úhrady)
 • duben – 0,-Kč - prominutí celé úplaty
 • květen – 160,- Kč (tj. poslední týden v měsíci)

 Přeplatky budou vráceny po skončení prázdninového provozu v měsíci červenci.

Na základě dotazů rodičů, kteří nechtějí prominutí úplaty, je možnost po domluvě, tuto finanční částku darovat na účet MŠ – na základě darovací smlouvy.

 Děkujeme.

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ 


Vážení rodiče, na základě souhlasu zřizovatele naše mateřská škola obnovuje provoz s rozšířenými hygienickými opatřeními k datu 25.5.2020.

Do konce týdne zveřejníme bližší informace k otevření MŠ.

Zákonný zástupce je povinen před nástupem do mateřské školy vyplnit čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období
předchozích dvou týdnů a dodatek ke školnímu řádu.
Oba dokumenty podepsané zákonným zástupcem přineste v den nástupu do
MŠ.

 

Dodatek ke školnímu řádu       Čestné prohlášení


Vážení rodiče,

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo materiál – PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ROKU 2019/2020. V současné době připravujeme systém fungování mateřské školy v souladu s metodikou stanovující hygienická a organizační pravidla vytvořená ministerstvy zdravotnictví a školství. Datum otevření se bude odvíjet od pokynu Magistrátu města Brna a po dohodě se zřizovatelem.

Během následujících dní Vás budu informovat o tom, jak konkrétně režim mateřské školy do konce školního roku zajistíme.

Se srdečným pozdravem

BcA. Eva Kučerová, ředitelka školy


 


 


Vážení rodiče,

na základě žádosti zřizovatele se na Vás obracím s dotazem o případný zájem návratu dětí do MŠ.
Bližší podmínky zařazených dětí budou vyplývat z doporučení hygienikem a měly by být stanoveny do konce dubna.
Po stanovení podmínek pro účast dětí v MŠ bude na stránkách MŠ k dispozici formulář - prohlášení o bezinfekčnosti a další informace.

Prosím o odpovědi na email: mszizkova@volny.cz

Děkuji.

S pozdravem

BcA. Eva Kučerová


 


AKTUÁLNÍ INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ

Dle nařízení č. 8/2020 Statutárního města Brna o přijetí krizového opatření se do doby ukončení vyhlášeného nouzového stavu zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání z důvodu naléhavého obecného zájmu.

ODKAZ nařízení č. 8/2020

O dalším vývoji a znovu otevření MŠ Vás budeme informovat.


BcA. Eva Kučerová
ředitelka MŠ Žižkova 57

 


                            Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku, které vzniklo v rámci projektu MAP II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují MŠ.


 


Aktuální informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, na základě mimořádných opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, v souvislosti s opatřením k organizaci zápisů pro školní rok 2020/21 vydaného MŠMT a nařízením č. 5/2020 o přijetí krizového opatření Radou města Brna ve věci zákazu osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání, upozorňujeme na změny na webových stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/, a to zejména v části, kdy si rodiče mohou vyzvednout přihlášky na OŠMT MMB k zápisu do MŠ.

 

 


Zdravíme všechny rodiče a děti,
do e-mailů Vám zasíláme náměty na činnosti pro děti - cvičení, vyrábění a
činnosti pro předškoláky.
Také plánujeme výstavu Vašich společných výtvorů v prostorách mateřské
školy.
Myslíme na Vás.
Se srdečným pozdravem,
BcA. Eva Kučerová
ředitelka MŠ Žižkova 57

 
ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY:

každé úterý od 9:00 - 11:00 hodin

Veškeré dotazy, mimo výše uvedenou dobu, na: mszizkova@volny.cz

Děkuji.

BcA. Eva Kučerová
ředitelka MŠ Žižkova 57


 


Doporučený postup pro podání žádosti a tiskopis ke stažení naleznete zde:

https://www.cssz.cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

 


Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření

 


 

 od 17.3.2020 bude mateřská škola UZAVŘENA

Nouzový stav v ČR - rádi bychom Vás touto cestou informovali, že s účinností od 17. 3. 2020 bude uzavřena mateřská škola a to do odvolání. Doporučujeme sledovat nadále web MŠ, kde budou pravidelně doplňovány aktuální informace. Všechny děti budou s účinností od 17. 3. 2020 odhlášeny ze stravování není potřeba školu kontaktovat. Dále bychom Vás rádi informovali, že pro děti (3 - 10 let) rodičů, kteří jsou zaměstnáni v rámci institucí zajišťující služby integrovaného záchranného systému ČR bude zajištěno ve spolupráci se zřizovatelem školy individiální hlídání dětí (pro tuto službu kontaktujte školu e-mailem). Od dnešního dne tj. 16. 3. 2020 od 11:00 do 15:00 a ve dnech 17. a 18. 3. 2020 od 8:00 do 14:00 bude možné si vyzvednout žádost o ošetřovné (tzv. OČR) potvrzené školou v ředitelně MŠ.

Děkujeme za pochopení.

Žádost o ošetřovné

 


ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli pro odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte,

sdělte prosím ředitelce MŠ do 31.3.2020.

Doklady, které rodiče doloží u zápisu do Základní školy:

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky
 2. Posudek z pedagogicko – psychologické poradny
 3. Posudek odborného lékaře nebo psychologa

 


INFORMACE KE KORONAVIRU

2.3.2020       Leták zastavme šíření COVID 2019

Vážení rodiče, vzhledem k zdravotní situaci v ČR a okolních zemích.

Prosíme rodiče, kteří se vrací z dovolené z postižených oblastí, aby zvážili návrat dětí do MŠ.

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci

v oblasti koronaviru:

http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany:

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice:

http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Koronavirus infolinka KHS JmK +420 773 768 994

 

Informace k zápisu do Mateřské školy, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace pro školní rok 2020-21

Přihlášku si můžete samostatně vygenerovat ve dnech 1.4. - 30.4. 2020 na adrese www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete také kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo s pomocí ředitelky MŠ ve dne:

15.4.2020 (středa) 

Konkrétní hodinu si domluvte e-mailem: mszizkova@volny.cz nebo po telefonické domluvě na čísle 777 834 478 od 9:00-12:00 hodin a 14:30-16:00 hodin.

Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a průkazku zdravotního pojištění dítěte.

 

Sběr již vyplněných přihlášek ve dnech:

4.5.2020 (pondělí) 12:30 - 16:00 hodin

5.5.2020 (úterý) 8:00 - 12:00 hodin

K přihlášce dodáte kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení, že dítě v den odevzdání přihlášky je řádně očkované, dále čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte. Formuláře čestných prohlášeních jsou uveřejněny pro potřebu rodičů na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/

Možnost odevzdání vyplněných přihlášek:

 • do datové schránky školy: 23nkntg
 • e-mailem mszizkova@volny.cz s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou
 • osobní podání: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy (pouze po tel. domluvě konkrétního času 777 834 478)

Budete informováni e-mailem nebo telefonicky, kdy si můžete přijít pro rozhodnutí. S sebou vezměte občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte.

Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba.

 

Těšíme se na Vás.

BcA. Eva Kučerová, ředitelka školy

 

čestné prohlášení očkování

 čestné prohlášení bydliště


 


Semináře pro rodiče budoucích prvňáčků:

Ke stažení zde 

Ke stažení zde


Fyzioterapeutické vyšetření

Ke stažení zde


Kurzy plavání pro děti naší MŠ v bazénu na Kraví hoře

Ke stažení zde


Výše měsíční úplaty pro školní rok 2019/2020

Ke stažení zde


Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Ke stažení zde


Návrh rozpočtu 2019

Ke stažení zde 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Ke stažení zde


Organizace školního roku 2019 – 2020

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019, končí v úterý 30. června 2020.

Přehled prázdninového kalendáře v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích:

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny: pondělí 17. února 2020 až pátek 23. února 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020
Hlavní prázdniny: středa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020

Provoz mateřské školy v hlavních prázdninách bude upřesněn na jaře 2020.

 

 INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

březen 2017

Ke stažení zde

 

INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO RODIČE ZE SETKÁNÍ PLATFORMY 24. LEDNA 2017

Informační materiál z 1. setkání platformy komplexního přístupu k dítěti projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, do něhož je naše škola zapojena. 
Tento informační materiál se týká povinného předškolního vzdělávání a je určen rodičům dětí v mateřských školách.

Ke stažení zde

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Ke stažení zde

 

CO POTŘEBUJI DO ŠKOLKY

Oblečení ve třídě

 - pohodlné sezónní oblečení ( tričko + "hrací"kalhoty nebo sukýnka)

-  pyžamo

-  pevné papučky (ne pantofle!).

Prosíme o podepsání veškerého oblečení.

Dejte prosím dětem takové oblečení, které z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. Nedávejte děvčátkům zástěrky, šaty a jiné nevhodné oblečení se zapínáním na zádech (samostatnost je pro děti velkou výhodou –necítí se bezradně).

Pobyt venku

- pohodlné oblečení přiměřené aktuálnímu  počasí

- tenisky

- kšiltovku nebo klobouček.

Do skříňky v šatně

 – náhradní oblečení včetně spodního prádla

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE KALHOTY (TEPLÁKY,LEGÍNY) URČENÉ DO TŘÍDY, NESMÍ BÝT TAKÉ NA POBYT VENKU!!!

SUKÝNKY NA PÍSKOVIŠTĚ NEJSOU VHODNÉ.

 

  

BcA. Eva Kučerová, ředitelka školy

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019-2020


Vážení rodiče, oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky
 č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji s platností od 01.09.2019 do 30.06.2020, pro školní rok 2019/2020, měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši
650,- Kč.


Na základě rozhodnutí ředitelství MŠ, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace se školné platí předem, vždy do 15.dne v předchozím měsíci (v září proběhnou dvě platby – za 9. a 10. měsíc), a to formou bankovního převodu na účet: 27-7202970277/0100. Pokud jsou platby řešena trvalým příkazem, je nutno jej zadat pouze do měsíce května.
Prázdninový provoz se řeší samostatně.

  

Řád školní jídelny 

 
Stravné: 3–6 let7–10 let
přesnídávka9,– Kč10,– Kč
oběd18,– Kč20,– Kč
svačina8,– Kč8,– Kč
celkem35,– Kč38,– Kč
Trvalý příkaz v případě celodenní stravy730,– Kč790,– Kč

Na základě rozhodnutí  ředitelství MŠ, Brno, Žižkova 57 se stravné platí předem, vždy 15. dne v předchozím měsíci, a to formou bankovního převodu na účet 27-7202990227/0100 (v září proběhnou dvě platby - za 9. a 10. měsíc). V případě platby pomocí trvalého příkazu se celkové závěrečné vyúčtování provede vždy ke konci školního roku.

 

Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě:

 • Telefonicky na 541 212 062 nejpozději den předem do 13:00 hod. Výjimečně v pondělí je možnost odhlásit dítě ještě ten den, a to do 8 hod.
 • Písemně do bloku v hale MŠ (vždy uveďte od kdy do kdy, případně do odvolání).

Dítě, které nebude odhlášeno ze stravy, bude platit od druhého dne neúčasti plnou cenu.

V případě nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd v kuchyni od 11:45 do 12:00 (pouze první den nemoci). Jídlo se vydává do jídlonosičů. Jídlo odebrané v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě.

Strava se dětem podává v souladu se školním řádem.

Jídelníček odpovídá požadavkům spotřebním koše.

Provozní řád školní kuchyně je k nahlédnutí v šatnách tříd.

S případnými dotazy ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní kuchyně.

  

 

 

                                                                      Kateřina Pálková, vedoucí školní kuchyně