Pro rodiče

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020-21


Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020:

 www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete také kritéria nebo s pomocí ředitelky v MŠ dne:

15.DUBNA 2020 (STŘEDA) 9:00 – 12:00 a 14:30 – 16:00 v tomto termínu bude probíhat Den otevřených dveří.

 

Příjem již vyplněných přihlášek v MŠ ve dnech:

4.KVĚTNA 2020 (PONDĚLÍ) 12:30 – 16:00

5.KVĚTNA 2020 (ÚTERÝ) 8:00 – 12:00

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ředitelce školy osobně ve výše uvedeném termínu a vezměte s sebou svůj občanský průkaz nebo pas a rodný list dítěte.

 

Povinná předškolní docházka se týká dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku.

Předškolák, který již MŠ zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení navštěvuje,

nemusí jít k zápisu a může pokračovat ve stávající MŠ bez ohledu spádovosti.

 


Semináře pro rodiče budoucích prvňáčků:

Ke stažení zde 

Ke stažení zde


Fyzioterapeutické vyšetření

Ke stažení zde


Kurzy plavání pro děti naší MŠ v bazénu na Kraví hoře

Ke stažení zde


Výše měsíční úplaty pro školní rok 2019/2020

Ke stažení zde


Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Ke stažení zde


Návrh rozpočtu 2019

Ke stažení zde 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Ke stažení zde


Organizace školního roku 2019 – 2020

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019, končí v úterý 30. června 2020.

Přehled prázdninového kalendáře v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích:

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny: pondělí 17. února 2020 až pátek 23. února 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020
Hlavní prázdniny: středa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020

Provoz mateřské školy v hlavních prázdninách bude upřesněn na jaře 2020.

 

 



INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

březen 2017

Ke stažení zde

 

INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO RODIČE ZE SETKÁNÍ PLATFORMY 24. LEDNA 2017

Informační materiál z 1. setkání platformy komplexního přístupu k dítěti projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, do něhož je naše škola zapojena. 
Tento informační materiál se týká povinného předškolního vzdělávání a je určen rodičům dětí v mateřských školách.

Ke stažení zde

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Ke stažení zde

 

CO POTŘEBUJI DO ŠKOLKY

Oblečení ve třídě

 - pohodlné sezónní oblečení ( tričko + "hrací"kalhoty nebo sukýnka)

-  pyžamo

-  pevné papučky (ne pantofle!).

Prosíme o podepsání veškerého oblečení.

Dejte prosím dětem takové oblečení, které z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. Nedávejte děvčátkům zástěrky, šaty a jiné nevhodné oblečení se zapínáním na zádech (samostatnost je pro děti velkou výhodou –necítí se bezradně).

Pobyt venku

- pohodlné oblečení přiměřené aktuálnímu  počasí

- tenisky

- kšiltovku nebo klobouček.

Do skříňky v šatně

 – náhradní oblečení včetně spodního prádla

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE KALHOTY (TEPLÁKY,LEGÍNY) URČENÉ DO TŘÍDY, NESMÍ BÝT TAKÉ NA POBYT VENKU!!!

SUKÝNKY NA PÍSKOVIŠTĚ NEJSOU VHODNÉ.

 

  

BcA. Eva Kučerová, ředitelka školy

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019-2020


Vážení rodiče, oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky
 č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji s platností od 01.09.2019 do 30.06.2020, pro školní rok 2019/2020, měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši
650,- Kč.


Na základě rozhodnutí ředitelství MŠ, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace se školné platí předem, vždy do 15.dne v předchozím měsíci (v září proběhnou dvě platby – za 9. a 10. měsíc), a to formou bankovního převodu na účet: 27-7202970277/0100. Pokud jsou platby řešena trvalým příkazem, je nutno jej zadat pouze do měsíce května.
Prázdninový provoz se řeší samostatně.

  

Řád školní jídelny 

 
Stravné: 3–6 let7–10 let
přesnídávka9,– Kč10,– Kč
oběd18,– Kč20,– Kč
svačina8,– Kč8,– Kč
celkem35,– Kč38,– Kč
Trvalý příkaz v případě celodenní stravy730,– Kč790,– Kč

Na základě rozhodnutí  ředitelství MŠ, Brno, Žižkova 57 se stravné platí předem, vždy 15. dne v předchozím měsíci, a to formou bankovního převodu na účet 27-7202990227/0100 (v září proběhnou dvě platby - za 9. a 10. měsíc). V případě platby pomocí trvalého příkazu se celkové závěrečné vyúčtování provede vždy ke konci školního roku.

 

Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě:

  • Telefonicky na 541 212 062 nejpozději den předem do 13:00 hod. Výjimečně v pondělí je možnost odhlásit dítě ještě ten den, a to do 8 hod.
  • Písemně do bloku v hale MŠ (vždy uveďte od kdy do kdy, případně do odvolání).

Dítě, které nebude odhlášeno ze stravy, bude platit od druhého dne neúčasti plnou cenu.

V případě nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd v kuchyni od 11:45 do 12:00 (pouze první den nemoci). Jídlo se vydává do jídlonosičů. Jídlo odebrané v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě.

Strava se dětem podává v souladu se školním řádem.

Jídelníček odpovídá požadavkům spotřebním koše.

Provozní řád školní kuchyně je k nahlédnutí v šatnách tříd.

S případnými dotazy ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní kuchyně.

  

 

 

                                                                      Kateřina Pálková, vedoucí školní kuchyně