Pro rodiče

 

Organizace školního roku 2018 - 2019

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018, končí v pátek 28.června 2019.

Přehled prázdninového kalendáře v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích:

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a pátek 30. října 2018

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1.února 2019

Jarní prázdniny: pondělí 11. února 2019 až pátek 17. února 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2019 až neděle 1. září 2019

Provoz mateřské školy ve výše uvedených prázdninových termínech bude zajištěn, dle předem zjištěného zájmu rodičů.


 PROJEKT

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Ke stažení zde

 


PROJEKT

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Žižkova Brno

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007089

Ke stažení zde


INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

březen 2017

Ke stažení zde

 

INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO RODIČE ZE SETKÁNÍ PLATFORMY 24. LEDNA 2017

Informační materiál z 1. setkání platformy komplexního přístupu k dítěti projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, do něhož je naše škola zapojena. 
Tento informační materiál se týká povinného předškolního vzdělávání a je určen rodičům dětí v mateřských školách.

Ke stažení zde

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Ke stažení zde

 

CO POTŘEBUJI DO ŠKOLKY

Oblečení ve třídě

 - pohodlné sezónní oblečení ( tričko + "hrací"kalhoty nebo sukýnka)

-  pyžamo

-  pevné papučky (ne pantofle!).

Dejte prosím dětem takové oblečení, které z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. Nedávejte děvčátkům zástěrky, šaty a jiné nevhodné oblečení se zapínáním na zádech (samostatnost je pro děti velkou výhodou –

necítí se bezradně).

Pobyt venku

- pohodlné oblečení přiměřené aktuálnímu  počasí

- tenisky

- kšiltovku nebo klobouček.

Do skříňky v šatně

 – náhradní oblečení včetně spodního prádla

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE KALHOTY (TEPLÁKY,LEGÍNY) URČENÉ DO TŘÍDY, NESMÍ BÝT TAKÉ NA POBYT VENKU!!!

SUKÝNKY NA PÍSKOVIŠTĚ NEJSOU VHODNÉ.

 

 

 

BcA. Eva Kučerová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., §6 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovuji s platností od 01.09.2018 do 31.08.2019 - pro školní rok 2018/2019 měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 630,- Kč.

 

  

Řád školní jídelny 

 
Stravné: 3–6 let7–10 let
přesnídávka9,– Kč10,– Kč
oběd18,– Kč20,– Kč
svačina8,– Kč8,– Kč
celkem35,– Kč38,– Kč
Trvalý příkaz v případě celodenní stravy730,– Kč790,– Kč

Na základě rozhodnutí  ředitelství MŠ, Brno, Žižkova 57 se stravné platí předem, vždy 15. dne v předchozím měsíci, a to formou bankovního převodu na účet 27-7202990227/0100 (v září proběhnou dvě platby - za 9. a 10. měsíc). V případě platby pomocí trvalého příkazu se celkové závěrečné vyúčtování provede vždy ke konci školního roku.

 

Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě:

  • Telefonicky na 541 212 062 nejpozději den předem do 13:00 hod. Výjimečně v pondělí je možnost odhlásit dítě ještě ten den, a to do 8 hod.
  • Písemně do bloku v hale MŠ (vždy uveďte od kdy do kdy, případně do odvolání).

Dítě, které nebude odhlášeno ze stravy, bude platit od druhého dne neúčasti plnou cenu.

V případě nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout oběd v kuchyni od 11:45 do 12:00 (pouze první den nemoci). Jídlo se vydává do jídlonosičů. Jídlo odebrané v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě.

Strava se dětem podává v souladu se školním řádem.

Jídelníček odpovídá požadavkům spotřebním koše.

Provozní řád školní kuchyně je k nahlédnutí v šatnách tříd.

S případnými dotazy ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní kuchyně.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Kateřina Pálková, vedoucí školní kuchyně

21

Plavání

 Plavání 8:30

Třídy: Všechny

27

Keramika

Keramika

Třídy: Všechny

28

Plavání

 Plavání 8:30

Třídy: Všechny

Jídelní lístek