Dokumenty

Zde naleznete dokumenty ke stažení.

 

Školní vzdělávací program

Ke stažení zde


Školní řád

Ke stažení zde


Formuláře

Potvrzení o zaplacení školného za předškolní vzdělávání


Spádové obvody mateřských škol

Ke stažení zde


Informační brožura pro rodiče dětí navštěvujících předškolní vzdělávání

Dítě nechodí do MŠ pořád, jen když je zdravé


Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Ke stažení zde

 

Návrh rozpočtu 2022

http://www.zabovresky.cz/clanek/4140-rozpocty-prispevkovych-organizaci-mc-brno-zabovresky/ 


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

http://www.zabovresky.cz/clanek/4140-rozpocty-prispevkovych-organizaci-mc-brno-zabovresky/

 

Zřizovací listina

Ke stažení zde