Pohádka v KD Rubín

Pohádka v KD Rubín. Odchod z MŠ v 9:00 hod.