Zveme všechny rodiče na schůzku k začátku školního roku 2019/2020

Zveme všechny rodiče na schůzku
k začátku školního roku 2019/2020,
která se uskuteční ve třídě A
dne 12. 09. 2019
od 16:30 hodin.
(Dostavte se prosím bez dětí.)


Těšíme se na Vaši účast.