Zveme všechny rodiče na schůzku k začátku školního roku 2018/2019

Zveme všechny rodiče na schůzku
k začátku školního roku 2018/2019,
která se uskuteční ve třídě A
dne 12. 09. 2018
od 16:00 hodin.
(Dostavte se prosím bez dětí.)


Těšíme se na Vaši účast.