Změna stravného

Změna stravného

Od září bude změna stravného,

první dvě platby proveďte v září 2018 dle námi přiděleného variabilního symbolu.

Poslední platba bude v měsíci květnu 2019.

 

3-6leté 7leté
Přesnídávka 9,- 10,-
Oběd 18,- 20,-
Svačina 8,- 8,-
Celkem 35,- 38,-
Platby 730,- 790,-