POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORU

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

informace:

s účinností od 1. března 2021

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa).

  •  respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny

     technické podmínky a požadavky (na výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

     (POZOR: nejedná se o zdravotnickou roušku, která brání šíření kapének)

  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole, nebo školském zařízení).

Výše uvedený zákaz se nevstahuje na:

  •  děti v mateřské škole

tato výjimka SE NEVZTAHUJE na pedagogické pracovníky,

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI i ostatní zaměstnanci školy 

JSOU tedy POVINNI

výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky 

NOSIT

k seznámení ZDE.

27

Školní výlet - Kozí farma, Ratibořice

Vážení rodiče, v pondělí 27.5.2024 odcházíme s dětmi v 7:15 hod. na školní výlet na Kozí farmu do Ratibořic u Třebíče...

Třídy: Všechny

28

Společné fotografování

Třídy: Všechny

31

Oslava Dne dětí na školní zahradě

Třídy: Všechny

Jídelní lístek