Pohádka - kino Rubín

Pohádka v kině Rubín od 9:30 hod.

Odchod z MŠ v 9:00 hod.