Odklad povinné školní docházky

 

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli pro odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte,

doporučujeme vše vyřídit před zápisem do ZŠ, tj. do 31.3.2017.

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

8

Divadlo v MŠ - "Vánoční putování"

Divadlo v MŠ - "Vánoční putován" od 9:00 hod.

Třídy: Všechny

9

Polodenní výlet - Vánoční centrum města

V pátek 9.12.2022 odcházíme s dětmi na polodenní výlet do vánočního centra města. Odchod z MŠ v 9:30 hod. Návrat do...

Třídy: Všechny

13

Vánoční vystoupení v Domově pro seniory, Tábor

Vážení rodiče, v úterý 13.12.2022 odcházíme s tanečníky do Domova pro seniory v Táboře, kde od 10:00 hod. vystoupíme...

Třídy: Všechny

Jídelní lístek