Odklad povinné školní docházky

 

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli pro odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte,

doporučujeme vše vyřídit před zápisem do ZŠ, tj. do 31.3.2017.

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).