Odklad povinné školní docházky

 

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli pro odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte,

doporučujeme vše vyřídit před zápisem do ZŠ, tj. do 31.3.2017.

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

24

Plavání

 Plavání 8:30

Třídy: Všechny

25

Fyzioterapie - preventivní vyšetření

Fyzioterapie - preventivní vyšetření - 8:30 hodin 

Třídy: Všechny

29

Podzimní prázdniny v ZŠ

Podzimní prázdniny v ZŠ

Třídy: Všechny

Jídelní lístek