Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2018/2019

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č. 14/2005 sb., §6

O předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji s platností od 01.09.2018 do 31.08.2019,

pro školní rok 2018/2019,

měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 

630,- Kč.

BcA. Eva Kučerová
ředitelka MŠ Žižkova 57