Logopedicé vyšetření

Logopedické vyšetření - depistáž řečových vad u dětí - 9.00 hodin