Informace k zápisu do Mateřské školy, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace pro školní rok 2018-2019

 Přihlášku si můžete samostatně vygenerovat ve dnech 3.4. - 1.5. 2018

na adrese www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete také kritéria pro přijetí

dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo s pomocí ředitelky MŠ ve dnech:

19.4.2018 (čtvrtek) 14:00-16:00 hodin

20.4.2018 (pátek) 10:00-12:00 hodin

V těchto termínech budou probíhat také  „Dny otevřených dveří“.

Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a kartičku pojištění dítěte.

 

Sběr již vyplněných přihlášek proběhne na Mateřské škole, Brno, Žižkova 57 ve dnech:

2.5.2018 (středa) 7:30-12:00 hodin

3.5.2018 (čtvrtek) 12:30-16:30 hodin

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ředitelce školy ve výše uvedeném termínu a vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Těšíme se na Vás.

BcA. Eva Kučerová, ředitelka školy