DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM A JEJICH DĚTEM

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM A JEJICH DĚTEM, KTEŘÍ V PÁTEK A V SOBOTU
(5. a 6. 4. 2019) POMOHLI S ÚDRŽBOU ŠKOLNÍ ZAHRADY.