Všechny články

Keramické tvoření

Keramické tvoření pro všechny třídy - 9:00

Třídy: Všechny

Doklad pro daňové přiznání

Vážení rodiče, můžete-li uplatnit ve svém daňovém přiznání slevu na dani za školné, požádejte nás o doklad, který Vám vystavíme na požádání v ředitelně MŠ.

Třídy: Všechny

Keramické tvoření

V 9:00 hodin

Třídy: Všechny

Návštěva ZŠ Sirotkova

Třídy: Všechny

Odklad povinné školní docházky

  Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli pro odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte, doporučujeme vše vyřídit před zápisem do ZŠ, tj. do 31.3.2017. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – ...

Třídy: Všechny

Keramické tvoření

V 9:00 hodin

Třídy: Všechny

Pozvánka na semináře pro rodiče

Semináře doporučujeme těm rodičům, kteří uvítají hlubší vhled a inspiraci pro plynulý přechod svých dětí do dalšího stupně vzdělávání.  V rámci projektu jsou pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka nabízeny vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků na téma: ÚSKALÍ VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Místo ...

Třídy: Všechny

Keramické tvoření

V 9:00 hodin

Třídy: Všechny

Keramické tvoření

v 9:00 hodin

Třídy: Všechny

Keramické tvoření

v 9:00 hodin

Třídy: Všechny