Všechny články

Divadlo v MŠ "Mach a Šebestová"

Třídy: Všechny

Zveme všechny rodiče na schůzku k začátku školního roku 2018/2019

Zveme všechny rodiče na schůzkuk začátku školního roku 2018/2019,která se uskuteční ve třídě Adne 12. 09. 2018od 16:00 hodin.(Dostavte se prosím bez dětí.) Těšíme se na Vaši účast.

Třídy: Všechny

Divadlo v MŠ "O pejskovi a kočice"

Divadlo v MŠ - Kocour v botách - 8.45 hodin

Třídy: Všechny

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU DNE 3. 9. 2018.

Provoz MŠ ve školním roce 2018/2019 je od 7:00 do 16:30 hodin.

Třídy: Všechny

Změna stravného

Změna stravného Od září bude změna stravného, první dvě platby proveďte v září 2018 dle námi přiděleného variabilního symbolu. Poslední platba bude v měsíci květnu 2019.   3-6leté 7letéPřesnídávka 9,- 10,-Oběd 18,- 20,-Svačina 8,- 8,-Celkem 35,- 38,-Platby 730,- 790,-

Třídy: Všechny

Pasování předškoláků + 15:30 pohádka, táborák na zahradě

Třídy: Všechny

8:00 hod. výlet do ZOO Brno

Třídy: Všechny

Škola v přírodě - Podmitrov

Třídy: Všechny

Škola v přírodě - Podmitrov

Třídy: Všechny

Škola v přírodě - Podmitrov

Třídy: Všechny