9:30 VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ DŮCHDCŮ (OPAKOVÁNÍ BESÍDKY - TŘÍDA A)

27

FYZIOTERAPEUTICKÁ DEPISTÁŽ (VADNÉ DRŽENÍ TĚLA)

FYZIOTERAPEUTICKÁ DEPISTÁŽ (VADNÉ DRŽENÍ TĚLA)

Třídy: Všechny

Jídelní lístek