10:00 Vystoupení dětí v domově důchodců "Pohádková říše"