Aktuality

Odklad povinné školní docházky

Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli pro odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte, doporučujeme vše vyřídit před zápisem do ZŠ, tj. do 31.3.2018. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – ...

Třídy: Všechny

Informace k zápisu do Mateřské školy, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace pro školní rok 2018-2019

 Přihlášku si můžete samostatně vygenerovat ve dnech 3.4. - 1.5. 2018 na adrese www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete také kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo s pomocí ředitelky MŠ ve dnech: 19.4.2018 (čtvrtek) 14:00-16:00 hodin 20.4.2018 (pátek) 10:00-12:00 hodin V těchto termínech budou probíhat také  „Dny otevřených ...

Třídy: Všechny

Povinně zveřejňované dokumenty

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace   Návrh rozpočtu

Třídy: Všechny

Sponzoři MŠ Žižkova

Děkujeme rodičům za sponzorské dary, školní rok 2017/2018.   MUDr. Marek Igor Kučera Tomáš Foret Nikola Strnadelová Zuzana Stolarská Zuzana Břínek Tomáš Sadílková Helena Slezák Jiří Klíma Martin Musilová Zuzana Zechmeisterová Barbora Kulhavý Jan

Třídy: Všechny

Oznámení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Oznámení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018. Vážení rodiče, oznamuji Vám, že v souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., §6 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovuji s platností od 01.09.2017 do 31.08.2018 - pro školní rok 2017/2018 měsíční výši úplaty za předškolní ...

Třídy: Všechny

Mateřinka

Vážení rodiče, dne 8. března 2017 Vás srdečně zveme na 17. ročník nesoutěžní přehlídky mateřských škol Mateřinka – Brno 2017, který se koná v sále B. Bakaly na Žerotínově náměstí 6, kde děti vystoupí s představením „Kominíčci pro štěstí“. Děti se přesunou z MŠ na zkoušku, která proběhne v 10.00 hodin (příchod do MŠ je nutný nejpozději v 8.30 ...

Třídy: Všechny

Informační leták pro rodiče budoucích prvňáčků

Ke stažení zde    

Třídy: Všechny

Doklad pro daňové přiznání

Vážení rodiče, můžete-li uplatnit ve svém daňovém přiznání slevu na dani za školné, požádejte nás o doklad, který Vám vystavíme na požádání v ředitelně MŠ.

Třídy: Všechny

Odklad povinné školní docházky

  Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli pro odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte, doporučujeme vše vyřídit před zápisem do ZŠ, tj. do 31.3.2017. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – ...

Třídy: Všechny

Pozvánka na semináře pro rodiče

Semináře doporučujeme těm rodičům, kteří uvítají hlubší vhled a inspiraci pro plynulý přechod svých dětí do dalšího stupně vzdělávání.  V rámci projektu jsou pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka nabízeny vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků na téma: ÚSKALÍ VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Místo ...

Třídy: Všechny